Book Chapters

Elif Ozkirimli Olmez, Berna Sariyar Akbulut. Protein-Peptide Interactions Revolutionize Drug Development. In: Binding Protein. Ed: Kotb Abdelmohsen, InTech. ISBN 980-953-307-110-2.

Dilek Kazan, Berna Sarıyar Akbulut. Protein izolasyonu ve analizi. In Moleküler Üroloji. Ed: Levent Türkeri, Ayşe Özer, Fehmi Narter. Üroonkoloji Dernek Ktipları 2012.


This page updated by ProBio on 05.04.2016 12:42:45

QUICK MENU